Convenio coa empresa Paradores de Turismo de España para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e cinco de maio de dous mil dezaoito o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Ciclo formativo: 
Cociña e gastronomía
Ciclo formativo: 
Servizos en restauración
Etiquetas: