Convenio coa empresa Paradores de Turismo de España S.A. para a implantación dun sistema FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de xuño de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Paradores de Turismo de España, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Paradores de Turismo de España, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Etiquetas: