Convenio coa empresa Paradores de Turismo de España S.A, para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 13 de xuño de dous mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Paradores de Turismo de España, SA, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Paradores de Turismo de España, S.A
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Etiquetas: