Convenio coa empresa Novafrigsa, S.A., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o catro de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Novafrigsa, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Politécnico de Lugo.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Novafrigsa, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Lugo
Etiquetas: