Convenio coa empresa Nodosafer, S.L. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Nodosafer, S.L., en materia de formación profesional dual, polo que esta entidade se adhire ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Benteler Automotive Vigo S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o once de xuño de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Nodosafer, S.L.
Centro educativo: 
IES Politécnico de Vigo
Ciclo formativo: 
Mantemento electromecánico
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: