Convenio coa empresa Navantia, S.A., S.M.E., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dez de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Navantia, S.A., S.M.E. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Navantia, S.A., S.M.E.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: