Convenio coa empresa Navantia, S.A., S.M.E. para a implatación dun sistema de FP DUAL

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Navantia, S.A., S.M.E. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Navantia, S.A., S.M.E.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: