Convenio coa empresa NAVANTIA, S.A., S.M.E. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o quince de xuño de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa NAVANTIA, S.A., S.M.E., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
NAVANTIA, S.A., S.M.E.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: