Convenio coa empresa Navantia S.A., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 16 de setembro de dous mil dezaseis o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria  e a empresa Navantia S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Navantia S.A.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: