Convenio coa empresa Metalúrgica del Deza, S.L. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e dous de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Metalúrgica del Deza, S.L., en materia de formación profesional dual, polo que esta entidade se adhire ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Aluminios Cortizo, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o catro de xuño de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Metalúrgica del Deza, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Construcións metálicas
Etiquetas: