Convenio con Media Markt Saturn Administración España, SAU. Implantación dun sistema de FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o 13 de xuño de dous mil catorce o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Media Markt Saturn Administración España, SAU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Media Markt Saturn Administración España, SAU
Centro educativo: 
IES A Guía
Ciclo formativo: 
Xestión comercial e márketing
Etiquetas: