Convenio coa empresa Media Markt Saturn Administración España, SAU, para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Media Markt Saturn Administración España, SAU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Media Markt Saturn Administración España, SAU
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: