Convenio coa empresa Media Markt Saturn Administración España, SAU, para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, el 8 de xuño de dous mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Media Markt Saturn Administración España, SAU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Media Markt Saturn Administración España, SAU
Centro educativo: 
IES A Guía
Etiquetas: