Convenio con Mariscador, S.L e a Comunidade de bens Luis Pombo Martínez en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e nove de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as empresas Mariscador, S.L e a Comunidade de bens Luis Pombo Martínez y otro C.B,, en materia de formación profesional dual, mediante o que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Puerto de Celeiro S.A. Organización de Productores 77 e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o seis de xuño de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Mariscador, S.L
Entidade colaboradora: 
Comunidade de bens Luis Pombo Martínez
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Etiquetas: