Convenio con Mantiñan Lestayo S.L. e Metales y muebles especiales S.L en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, a quince de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, en materia de formación profesional dual para a adhesión de varias empresas ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Malasa Grupo S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o once de xuño de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Mantiñán Lestayo S.L. unipersonal
Entidade colaboradora: 
Metales y muebles especiales S.L.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Carpintaría e moble
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: