Convenio coa empresa Malasa Grupo S.L. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Malasa Grupo S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Malasa Grupo S.L.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Carpintaría e moble
Ciclo formativo: 
Soldadura e caldeiraría
Etiquetas: