Convenio con LONZA Biologics Porriño S.L. para a implantación dun sistema de fp dual

Asinado en Santiago de Compostela, 21 de xullo de dous mil quince o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa LONZA Biologics Porriño S.L. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
LONZA Biologics Porriño S.L.
Centro educativo: 
CIFP Manuel Antonio
Ciclo formativo: 
Química industrial
Etiquetas: