Convenio de colaboración con Lonza Biologics Porriño, S.L.

Asinado o Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Lonza Biologics Porriño, S.L. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional, especialmente nas da familia Química.

Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Etiquetas: