Convenio con Loida S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de xuño de dous mil catorce o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Loida S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Loida S.A.
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Peiteado e cosmética capilar
Etiquetas: