Convenio coa empresa Leroy Merlin España, S.L.U, para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e oito de xuño de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Leroy Merlin España, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no IES A Guía, no IES Ramón Menéndez Pidal e no IES A Pontepedriña.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Leroy Merlin España, S.L.U.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: