Convenio coa sociedade Inversiones Hoteleras de Galicia S.L. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o catorce de xuño de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a sociedade Inversiones Hoteleras de Galicia S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Inversiones Hoteleras de Galicia S.L.
Centro educativo: 
IES Sanxillao
Centro educativo: 
IES Muralla Romana
Ciclo formativo: 
Cociña e gastronomía
Ciclo formativo: 
Estética integral e benestar
Etiquetas: