Convenio Marco con INTA e Actividades Aeronáuticas Lucenses, S.L. sobre colaboración educativa nas ensinanzas de FP

Convenio Marco entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, e a empresa Actividades Aeronáuticas Lucenses, S.L. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Orientación profesional/Difusión da FP
Temática: 
Outros
Etiquetas: