Convenio coa empresa Industrias Guerra S.A. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Industrias Guerra S.A. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP As Mercedes, asinado o catro de xuño de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Industrias Guerra S.A.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: