Convenio coa empresa Indra Sistemas S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xuño de dous mil dezaoito, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Indra Sistemas, S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Indra Sistemas, S.A.
Centro educativo: 
IES Fernando Wirtz Suárez
Etiquetas: