Convenio coa empresa INDITEX, S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o tres de maio de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa INDITEX, S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, no CIFP Paseo das Pontes.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
INDITEX, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Ciclo formativo: 
Confección e moda
Etiquetas: