Convenio coas empresas Hotusa Hotel S.A. e Restel S.A. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de febreiro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Hotusa Hotel, S.A. e Restel, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Hotusa Hotel S.A.
Entidade colaboradora: 
Restel S.A.
Centro educativo: 
IES Val do Asma
Etiquetas: