Convenio coa empresa Hijos de Rivera S.A.U. para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o sete de xuño de dous mil dezasete, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Hijos de Rivera, S.A.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Hijos de Rivera, S.A.U.
Centro educativo: 
IES Universidade Laboral
Centro educativo: 
IES A Sardiñeira
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Ciclo formativo: 
Química industrial
Etiquetas: