Convenio coa empresa GN Hearing Care, S.A.U.

Asinado en Santiago de Compostela, a veinte de mayo de dos mil quince, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa GN Hearing Care, S.A.U. sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Bolsas de formación
Temática: 
Emprendemento
Temática: 
Formación do profesorado
Etiquetas: