Convenio coa Fundación Laboral de la Construcción. Familia profesional de Madeira, moble e cortiza

Asinado en Santiago de Compostela, o once de setembro de dous mil doce o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Laboral de la Construcción sobre a colaboración educativa nas ensinanzas da familia profesional de Madeira, moble e cortiza.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: