Convenio coa Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

Asinado en Santiago de Compostela, a once de outubro de dous mil dezasete, o Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Feiras e Exposicións de Ourense.

Temática: 
Formación do profesorado
Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Outros
Etiquetas: