Convenio con varias entidades para a implantación da modalidade FP dual na FP básica no IES de Sabón

Asinado en Santiago de Compostela, o 29 de outubro de dous mil catorce, o Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas ou institucións, para a implantación da modalidade de formación profesional dual na formación profesional básica no IES de Sabón.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Ferroatlántica, S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Técnica 4 Ingeniería y Montajes, S.L.
Entidade colaboradora: 
Acersa Hierros, S.L.
Entidade colaboradora: 
Casas Cube, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Talleres Termi S.A.
Entidade colaboradora: 
Alcoa S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Mobal Atlantic, S.L.U
Entidade colaboradora: 
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
Entidade colaboradora: 
Elinteluz
Entidade colaboradora: 
Concello de Arteixo
Centro educativo: 
IES de Sabón
Ciclo formativo: 
Electricidade e electrónica
Ciclo formativo: 
Servizos administrativos
Etiquetas: