Convenio coas empresas FINSA e FORESA para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o dezanove de maio de dous mil dezasete o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as empresas Financiera Maderera S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Financiera Maderera S.A.
Entidade colaboradora: 
Foresa Industrias Químicas del Noroeste S.A.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Mecatrónica industrial
Etiquetas: