Convenio coa entidade mercantil Faragulla empresarial S.L. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e sete de febreiro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a entidade mercantil Faragulla empresarial S.L. en materia de formación profesional dual, polo que esta entidade se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e as empresas Hotusa Hotel, S.A. e Restel, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o vinte de febreiro de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Faragulla empresarial S.L.
Centro educativo: 
IES Val do Asma
Etiquetas: