Convenio coa empresa Eurostars Hotel Company, S.L.U, para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o seis de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Eurostars Hotel Company, SLU, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Eurostarts Hotel Company, S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Carlos Oroza
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Centro educativo: 
IES de Foz
Centro educativo: 
CIFP Compostela
Centro educativo: 
IES de Vilamarín
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Etiquetas: