Convenio coa empresa Energías Renovables para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, a un de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o Concello de Mondoñedo e a empresa Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. Unipersonal, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Energías Renovables Operación & Mantenimiento, S.L. Unipersonal
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Enerxías renovables
Etiquetas: