Convenio Durán Maquinaria Agrícola, SL

Asinado en Santiago de Compostela, 17 de decembro de dous mil catorce o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade mercantil “DURÁN MAQUINARIA AGRÍCOLA, S.L.”, en materia de formación profesional dual.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Durán Maquinaria Agrícola, SL
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: