Convenio coa empresa Distribuciones Froiz, S.A.U. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de xuño de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Distribuciones Froiz, S.A.U. en materia de formación profesional dual, polo que esta empresa se adhire ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas nos centros educativos CIFP Portovello, CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, IES A Guía, IES A Pontepedriña, IES Luís Seoane e IES Ramón Menéndez Pidal, asinado o cinco de xuño de dous mil dezanove.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Distribuciones Froiz, S.A.U.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES Luís Seoane
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Etiquetas: