Convenio con Digafer S.A. e Servicios eléctricos Abelmar S.A. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o once de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, en materia de formación profesional dual, mediante o que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Fundación para la promoción de la innovación, investigación y desarrollo tecnológico en la industria de automoción de Galicia para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o vinte e nove de maio de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Digafer S.A.
Entidade colaboradora: 
Servicios eléctricos Abelmar S.A.
Centro educativo: 
IES Ribeira do Louro
Ciclo formativo: 
Mantemento electrónico
Etiquetas: