Convenio con Arlea Hotels S.L.U. para a implantación de tres proxectos de formación profesional dual

Asinado en Pontevedra, o trece de xuño de dous mil catorce o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Deputación Provincial de Pontevedra e a empresa Arlea Hotels S.L.U. para a implantación de tres proxectos de formación profesional dual.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Deputación Provincial de Pontevedra
Entidade colaboradora: 
Arlea Hotels S.L.U.
Centro educativo: 
CIFP Carlos Oroza
Etiquetas: