Convenio coa Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.

Asinado en Meaño, a dez de maio de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G., sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional.

Temática: 
Impartición de ensinanzas
Temática: 
Outros
Etiquetas: