Convenio de colaboración co Consorcio Zona Franca de Vigo

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o Consorcio Zona Franca de Vigo para o impulso do emprendemento a través da creación de viveiros de empresas, concretamente no CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense.

Temática: 
Emprendemento
Etiquetas: