Convenio coa Compañía Gas Natural SDG, S.A., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e catro de maio de dous mil dezaoito o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Compañía Gas Natural SDG, S.A., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Compañía Gas Natural SDG, S.A.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Centro educativo: 
IES Urbano Lugrís
Etiquetas: