Convenio con diversas entidades en materia de FP dual no CIFP As Mercedes

Asinado en Santiago de Compostela, o 10 de abril de dous mil quince o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade mercantil “COMERCIAL FRAVER, S.L.”, a sociedade “MILLARES TORRÓN, S.L.” e a sociedade “TALLERES CHURRILLO, S.L.”, en materia de formación profesional dual.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Comercial Fraver, S.L.
Entidade colaboradora: 
Millares Torrón, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Churrillo, S.L.
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Ciclo formativo: 
Electromecánica de maquinaria
Etiquetas: