Convenio coa empresa Citadel S.L.U., para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de febreiro de dous mil dezanove, o Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesinal e a empresa Citadel, S.L.U., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Citadel S.L.U.
Centro educativo: 
IES Val do Asma
Ciclo formativo: 
Administración e finanzas
Etiquetas: