Convenio coa empresa Celta Motor, S.L. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e cinco de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Celta Motor, S.L., en materia de formación profesional dual, polo que esta entidade se adhire ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas, asinado o seis de xuño de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Celta Motor, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: