Convenio coa empresa Carpintería Ramón García S.L.

Asinado en Santiago de Compostela, a catorce de maio de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Carpintería Ramón García, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Carpintería Ramón García S.L.
Centro educativo: 
CIFP Politécnico de Santiago
Ciclo formativo: 
Carpintaría e moble
Etiquetas: