Convenio coa empresa Cad Tech Ingenieros S.L., para a implantación dun sistema FP dual

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e dous de maio de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a empresa Cad Tech Ingenieros S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Cad Tech Ingenieros S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: