Convenio con Breogan Motor S.L. e Compostela Motor S.A. en materia de FP Dual

Asinado en Santiago de Compostela, o trece de xuño de dous mil dezaoito, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas, en materia de formación profesional dual, polo que estas empresas se adhiren ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas asinado o sete de xuño de dous mil dezaoito.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Breogan Motor S.L. (A Coruña e Perillo)
Entidade colaboradora: 
Compostela Motor S.A. (Marineda Motor, A Coruña)
Centro educativo: 
CIFP Someso
Ciclo formativo: 
Automoción
Etiquetas: