Convenio con Brainport Development, N.V.

Convenio de colaboración educativa entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e Brainport Development, N.V. para a realización de prácticas para estudantes e persoas tituladas de formación profesional superior e da universidade en empresas da rexión Brainport Eindhoven en Países Baixos.

Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Outros
Etiquetas: