Convenio coa empresa Bosch Security Systems, SAU para a implantación dun sistema de FP Dual

Asinado en Vigo, o 23 de maio de dous mil dezaseis o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a empresa Bosch Security Systems, SAU para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Bosch Security Systems, SAU
Centro educativo: 
IES Ricardo Mella
Ciclo formativo: 
Administración e finanzas
Etiquetas: